Om Oss

Arendal kommunale Boligstiftelse jobber for å skape trygge og trivelige bomiljøer. Våre leiligheter blir kontinuerlig oppgradert og tilrettelagt for at leietagere skal trives og være et sted man føler som hjemme. Vi er et styre som har leietakere i fokus hele tiden, og vårt mål er «trygghet og trivsel».

Styret

Styreleder: Runo Nygård

Styremedlem: Torill Rolstad Larsen

Styremedlem: Tormod Vaagsnes

Styremedlem: Ellen Gunneng

Styremedlem: Bente Brekka

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙